<p><span style=Tag missing: page_title, scope: page:medias.

"/>

Su ve İnsan Vücudu

Su ve İnsan Vücudu

Genellikle insan vücudunun gereksinimi günlük 2500-3000 kaloriye karşılık her bir kalori için 1 litre hesabı ile 2,5 – 3 litre olarak hesaplanır. Bir başka hesaplamayla vücudun su ihtiyacı, vücudun su kayıplarına göre değişir.

İnsan yaşamsal gereksinimi olan suyu her gün düzenli olarak karşılamak zorundadır. Bunun yaklaşık %50’si içilen sudan, %35’i yiyeceklerden geri kalan %15’i de oksidasyon suyu olarak vücuttaki gıdaların kimyasal reaksiyonlarından sağlanır.

Susuzluğun vücuttaki belirtilerinden bazıları,
- Harekette düzensizlik,
- Soluk almada güçlük,
- Yutkunma zorluğu,
- Dilin şişmesi,
- İştahsızlık,
- Kan volümünün değişmesi,
- Görme ve işitme zorluğu,
- Rektal ısıda artma,
- Deri kızarması,
- Konuşma zorluğu,
- Ateş yükselmesidir.

Susuzluğun derecesine göre vücutta değişiklikler oluşur. Örneğin kandaki su, normalin %3’ünden fazla eksilirse, böbrekler metabolizma artıklarını geçiremeyecek hale gelir. İnsan vücudundan 2 litre su kaybı halsizlik, 3 litre su kaybı vücudun belirgin bir düşkünlük içine girmesine neden olur. Vücudun 4 litre su kaybı yaşamsal tehlikenin başlangıcı olarak kabul edilir. Organizmadaki suyun %20’sinin kaybı ise ölüme neden olmaktadır.

Her gün vücudumuzdan su atılır. Metabolik olaylar sonucu oluşan atıklar insan organizmasından idrar, dışkı, deri (terleme) ve akciğerler (soluma) ile dışarı atılır. Yapılan aktivitelere ve yaşa göre değişen bu miktar 2,5 – 3 litredir.

Su ile sağlık birbirine çok bağlıdır. Bu nedenle hijyenik özelliklere sahip temiz bir su içmek çok önemlidir.

Background

BMS Su Arıtma Sistemleri / Su Arıtma Cihazları